Rovsektionen kommer att arbeta med att sprida kunskap om räv och rovdjursjakt med finsk stövare, medverka till att ett bra avelsarbete fortsätter för rävhundarna och att hjälpa uppfödarna att sprida information om var kullar efter rävhundar finns.
 
Vi vill genom hanhundslistan som följer föreningens ordinarie kriterier med undantag att meriterade syskon inte krävs i dagsläget då provstarterna fortfarande är få och vi inte vill minska avelsbasen för rävintresserade hundar ännu mer. (Tanken är att det undantaget ska utgå när tillräckligt många meriterade avkommor finns). Dock med ändring att hund skall ha minst 1a SR prov för att få vara med. Hund kan även ha meriter på H/R prov så länge den har en etta på SR prov. Vi välkomnar alla som vill meritera sin finska stövare på SR prov då det hjälper till att sprida kunskap om vilka hundar som har ett extra intresse för räv. Tyvärr saknas bra sätt att urskilja dessa prov så vi vill gärna ha information om vilka hundar som meriterat sig så att de kan komma med på hanhundslistan. 
 
De kontakter som förs med tikägare angående eventuella parningar kommer att ske i samråd med föreningens avelsrådande funktion. 
 Målet med avelsarbetet är att hundarna skall vara friska, jaga företrädesvis räv på ett bra sätt, kunna med rätt träning och lite tur ta sig an de andra rovdjuren för de som vill. Utseendemässigt och mentalt ska hundarna följa rasstandarden. 
 Långsiktigt mål är ett rasmästerskap för Sverige, Norge, Finland.
 
/Rovsektionen

Följ oss på Instagram @rovsektionen och Facebook https://www.facebook.com/Rovsektionen/ 

Maila oss på info@rovsektionen.se