Särskilt rävprov (SR-prov)
Jaktprovsregler för räv
 
SR prov  Särskilt rävprov på provets främsta uppgift är att skaffa fram och till avelsarbetets och jaktvårdens tjänst premiera hundar med mycket
stort intresse för rävjakt
 
Upptagsarbete m.m
Om hunden under arbete på rävslag eller tappt intresserar sig för eller börjar driva annat vilt än räv får den inte tilldelas pris,
såvitt den inte låter sig kopplas. Kommer hunden på färskt morgonslag och snabbt reser räv, skall ovillkorligen krävas att
den efter avslutat arbete med den räven tar upp en ny längre fram på dagen. Domaren skall i möjligaste mån bilda sig en
uppfattning om hunden har mycket god upptagningsförmåga samt arbetar med energi, rutin och erfarenhet.
Visar sig hunden kunna övervinna särskilda svårigheter i form av att räven följer bilväg lång sträcka, går i bebyggelse eller
ut på is, skall detta räknas som särskild förtjänst.
 
Prisvalör/prispoäng
1:a pris 90 drevminuter, lägst 48 eg.poäng
2:a pris 60 drevminuter, lägst 42 eg.poäng
3:e pris 40 drevminuter, lägst 36 eg. poäng
 
Prov i elitklass för räv (jaktchampionat räv)
Elitklasspris består av två (vid omprov flera) på varandra följande provdagar. Efter 2 st.1:a pris på särskilt rävprov eller
ett 1:a pris på särskilt rävprov jämte två RR diplom erövrade under två jaktår skall hunden få anmälas ”till prov i elitklass för räv”
på provområde som i förväg godkänts av respektive provledare. Detta prov skall genomföras på marker där hunden
vanligtvis inte jagar.1:a pris elitklass på räv: 1:a pris på särskilt rävprov ena dagen och lägst 2:a pris på särskilt rävprov
andra dagen,ej S. Prov i elitklass för räv bedöms av olika domare respektive provdag.
 
Egenskapsbedömning
Väckning på slag: För väckning ges sex poäng till hund som avger regelbundna väckskall på slag med ökad intensitet under
avancemanget på slaget, väckskall skall dock klart gå att skilja från drevskall. Fyra poäng ges vid tätare eller glesare skallgivning.
Två poäng ges då hund endera är tyst på ett mer omfattande slagarbete eller tenderar att ha inslag av drevliknande skallgivning.
En poäng kan tilldelas då hund starkt avviker från ett önskvärt väckskall under ett mer omfattande slagarbete.
I övrigt gäller samma egenskapsbedömning som för ökl-prov på hare/räv.

 


Jaktprov på Björn
 

Förra hösten genomförde Svenska Plotthundklubben fyra unika jaktprov på björn, helt baserade på modern teknik utan domare! Provverksamheten ska utvärderas ytterligare ett år, men det mesta talar för att jaktproven kommer att godkännas av Svenska Kennelklubbens jakthundskommitté inför jaktsäsongen 2017. Plotthundklubben vill hålla dörren öppen för andra hundklubbar som vill testa sina hundar under löshundsjakt på ”riktiga” björnar.
Mer info finns på här http://www.plotthund.com/jaktprovssidan/jaktprov

På filmen är det Stefan Lindströms finskstövare Klubbo Kvarns A-Bull som går prov